Start

Kaiservilla Entreprise ApS er lukket ned.

Kaiservilla Entrepriser ApS er lukket ned og hele vores virksomhed i Gentofte nedlagt.

Jeg (Richard Kaiser) har valgt at udtræde som anpartshaver og har derfor intet at gøre med virksomhen mere.


Det sker på baggrund af flere årsager som bla. andet skyldes økomomiske uoverensstemmelser omkring dispositioner af økonomiske midler, som den anden anpartshavere uretmæssigt har fjernet fra virksomheden.


Virksomhedens hjemstedsadresse er nu administrativt ændret af Selskabstyrelsen. Selskabet er heller ikke momsregisreret mere. Status er nu "Under tvangsopløsning".


Alle udeståender det måtte være i virksomheden, hviler nu udelukkende på den anden anpartshaver, og alle henvendelser bør derfor tilgå ham. Oplysninger herom kan findes på CVR-registret under CVR 38 16 47 67 - LINK (Åbner i ny fane/vindue).

Kaiservilla i Præstø åbner.

Her i Præstø vil jeg vil opbygge et nyt firma under navnet Kaiservilla som selvfølgelig vil udføre alle de ting som vi altid har lavet. Når flytning og etablering er foretaget, vil der sættes ind med at udbrede kedskabet til Kaiservilla i Præstø og alle omkringliggende områder.


I den forbindelse vil jeg få brug for nogle gode stabile medarbejdere og der vil derfor komme jobopslag omkring dette. Men skulle du have en lille gartner i dig, skal du være velkommen til at tage fat i mig allerede nu.


Eventuelle samarbejdsparnere er også meget velkommen til at kontakte mig.


Jeg satser på opstart i løbet af foråret 2022, efterhånden som tingende falder på plads.


I menuen øverst på denne hjemmeside kan man stadig se alle de ting vi kan og vil (Skal dog rettes til, så siden passer til Præstø og forår 2022).


Vi flytter...

Kaiservilla Entreprise ApS i Gentofte nedlægges og Kaiservilla i Præstø startes op i 2022.


Tag endelig fat i mig på enten mail eller telefon for besvarelse af spørgsmål.


Med venlig hilsen

Richard Kaiser.